Вести

Савет за Економију и Финансије Српске напредне странке у Косјерићу

На састанку Савета за Економију и финансије Српске напредне странке у Косјерићу, који је одржан 27.02.2017.године, предложене су мере које би допринеле већем запошљавању, побољшању услова рада послодавцима и унапређењима постојеће пословне климе у Општини Косјерић.

Задаци Савета су: - Анализа и предлози за унапређење пословног амбијента у Косјерићу; - Предлог мера и активности у области привредног развоја; - Унапређење развоја малих и средњих предузећа и предузетништва; - Анализа републичких и локалних прописа из области пореске политике који могу бити од утицаја на развој општине Косјерић и стварање повољније пословне климе.